Tema 2. La reacció química (V)

LA REACCIÓ QUÍMICA (V). Activitats i material complementari.


5.1.- FULL D'EXERCICIS IGUALACIÓ DE REACCIONS.

A continuació et presentem el full d'exercicis amb diversos exercicis que et permetran practicar la igualació de reaccions químiques. Pots descarregar-te'l aquí.


 5.2.- FULL D'EXERCICIS TEMA 2. LA REACCIÓ QUÍMICA.

A continuació et presentem un primer full d'exercicis d'aquest tema. Pots descarregar-te'l aquí.


 5.3.- FULL D'EXERCICIS COMPLEMENTARIS ESTEQUIOMETRIA TEMA 2. LA REACCIÓ QUÍMICA.

A continuació et presentem un primer full d'exercicis d'aquest tema. Pots descarregar-te'l aquí.


5.4.- FULL D'EXERCICIS TEMA 2. LLEI DELS GASOS IDEALS.

A continuació et presentem un segon full d'exercicis d'aquest tema, més específic, amb exercicis només de la Llei dels Gasos Ideals ( PV = nRT). Pots descarregar-te'l aquí.


5.5.- FULL D'EXERCICIS DE REFORÇ AMB RESPOSTES

En aquest apartat et podràs descarregar un full d'exercicis de reforç d'aquest tema amb les respostes (© Grup Promotor Santillana Educación SL). D'aquesta manera podràs comprovar tu mateix la resolució d'aquests exercicis.
Pots descarregar-te'l aquí.


A l'apartat següent es presenta un full amb exercicis d'amplicació.

5.6.- FULL D'EXERCICIS D'AMPLIACIÓ AMB RESPOSTES

En aquest apartat et podràs descarregar un full d'exercicis d'ampliació (© Grup Promotor Santillana Educación SL) per tal d'aprofundir en alguns apartats d'aquest tema.
Pots descarregar-te'l aquí.


5.7.- PROBLEMES RESOLTS I EXERCICIS COMPLEMENTARIS.

A continuació trobaràs diferents exercicis resolts (en aquest cas 4) i a continuació de cadascun d'ells, una sèrie d'exercicis que es proposen fer, de característiques similars al resolt (© Grup Promotor Santillana Educación SL).
Pots descarregar-te el document aquí.


5.8.- LLIBRE DIGITAL DE McGraw Hill.

Aquí et presentem un tema referent a "La transformació de la matèria" de l'editorial McGraw-Hill, on trobaràs informació i activitats sobre canvis físics i canvis químics, les equacions químiques, el mol, les reaccions químiques, la velocitat d'aquestes reaccions, etc.
Pots accedir fent click aquí.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada