Tema 1. Taula periòdica i enllaç (III).

Enllaç químic (I)


1.- INTRODUCCIÓ. 

Dos, o més àtoms es poden unir per tal de formar una molècula. 

S'anomena enllaç químic la unió entre els àtoms que constitueixen un element o compost.

Aquesta unió es produeix gràcies a les forces d'atracció que s'estableixen entre els àtoms. Són forces de caire elèctric, però amb algunes variacions, depenent de com siguin els àtoms que s'enllacen.

Hi ha tres tipus d’enllaços: L’enllaç iònic, el covalent i el metàl·lic. Tot àtom , per mitjà d’aquests àtoms tindrà vuit electrons de valència dins de la seva configuració electrònica i complirà la regla de l’octet. És per això, que, els gasos nobles no s’uneixen, perquè ja compleixen amb la regla de l’octet( tenen vuit electrons de valencià i són estables).


2.- L'ENLLAÇ IÒNIC.  

L'enllaç iònic té lloc quan es combinen un metall i un no-metall. El metall aconsegueix la configuració de gas noble cedint electrons i es converteix en un catió. El no-metall capta electrons i es converteix en un anió.

L ’enllaç iònic consisteix en la cessió d’electrons per tal de complir la regla de l’octet. Com he dit, aquest sempre estarà format per un metall i un no-metall.

Les propietats de les substàncies iòniques són les següents:

  • Tenen punts de fusió i ebullició elevats
  • Són durs i fràgils
  • No condueixen el corrent elèctric en estat sòlid, però si quan es fonen o es dissolen.
  • Són solubles en aigua.
  • Son sòlids a temperatura ordinària.
  • Si els ions de la mateixa càrrega queden a prop, es repel·leixen. Aquesta és la causa que els sòlids iònics es trenquin fàcilment.
Aquí tens una representació senzilla de l'enllaç iónic:


En un compost iònic, la fòrmula només ens indica la proporció  en què es troben els àtoms. En l'enllaç iònic no es formen molècules aïllades. Els compostos iònics són sòlids cristal.lins.


I ara t'oferim un video amb més concrecions de l'enllaç iònic i de les xarxes cristal.lines:

  També pots veure el video fent click, aquí.

A s t'oferim dos videos més per tal que puguis aprofundir en el coneixement d'aquest tipus d'enllaç:
a) Introducción al enlace químico. ¿Por qué se enlazan los átomos? (Fuente: www.quimitube.com)
b) Propiedades de los compuestos iónicos (Fuente: www.quimitube.com)
2.- L'ENLLAÇ COVALENT. 


Els enllaços covalents són les forces que mantenen units entre sí els àtoms no-metalls, els àtoms no metàl·lics no poden cedir electrons entre sí per formar ions de signe oposat ja que aquests àtoms tenen tendència a guanyar electrons més que a cedir-los. En aquest cas l'enllaç es forma en compartir un parell d'electrons entre els dos àtoms,però també poden ser dos parells d’àtoms. Aquests electrons són atrets pels nuclis dels àtoms.

Depenent dels parells d’àtoms que comparteixen, hi ha diferents tipus d’enllaç covalent:


1.- Enllaç covalent simple: 1 parell d’electrons compartits. Alguns exemples:

Molècula d'aigua


Molècula d'àcid fluorhídric

Molècula de clor


Molècula de metà

2.- Enllaç covalent múltiple: Més d'1 parell d’electrons compartits. Es presenten tres tipus diferents:

   2.1.- Enllaç doble: Compartició de dos parells d'electrons.
Molècula de diòxid de carboni
   2.2.- Enllaç triple: Compartició de tres parells d'electrons.
Molècula de nitrogen
A continuació t'oferim un link amb teoria i exemples d'aquests enllaços covalents simples, dobles i triples. Aquí.


El següent video t'ajudarà a entendre millor aquest tipus d'enllaç:
   També pots veure el video fent click, aquí. 

Així mateix també t'oferim una pàgina web amb informació i exercicis. Fes click aquí.


 3.- L'ENLLAÇ METÀL·LIC

L´enllaç metàl.lic és causat per l´atracció entre els electrons de valència de tots els àtoms i els ions positius que es formen.
Els àtoms metàl·lics perden els electrons de valència i els cations formen una estructura ordenada en la qual els electrons es mouen amb llibertat, formant un núvol electrònic.
Les forces d'atracció entre els ions positius i els electrons són molt fortes.

L'enllaç metàl·lic és característic dels elements metàl·lics, és un enllaç fort, primari, que es forma entre elements de la mateixa espècie. Els àtoms, en estar tan propers uns d'un altre, interaccionen els nuclis juntament amb els seus núvols electrònics empaquetant-se en les tres dimensions, pel que queden envoltats de tals núvols. Aquests electrons lliures són els responsables que els metalls presenten una elevada conductivitat elèctrica i tèrmica, ja que aquests es poden moure amb facilitat si es posen en contacte amb una font elèctrica. Presenten lluentor i són mal·leables.
Els àtoms del metall tenen almenys un electró de valència, no comparteixen aquests electrons amb els àtoms veïns, ni perden electrons per a formar els ions. En lloc els nivells d'energia externs dels àtoms del metall es traslapen. Són com enllaços covalents.
Enllaç metàl·lic (visió general)
Enllaç metàl·lic al coure (Cu)

El model utilitzat per representar l'enllaç metàl·lic es un núvol d'electrons o mar electrònica. Consisteix en posar els cations en forma de xarxa i els electrons de valència a l'espai interatòmic.

Les forces d'atracció entre els cations i els electrons són fortes, i això determina que els punts de fusió i ebullició dels metalls siguen alts.
La mobilitat dels electrons permet justificar la conductivitat elèctrica dels metalls.


Per últim, t'oferim un video amb informació d'aquest enllaç metàl·lic. Introducción al enlace metàlico: modelo del mar de electrones o del gas eletrónico. (Fuente: www.quimitube.com)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada