PROVES D'AVALUACIÓ DE 4t D'ESO

PROVES D'AVALUACIÓ DE 4t D'ESO.

1.- INFORMACIÓ GENERAL.
És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s'avaluen l'anglès, el francès i l'alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

La fa tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials...).

Si voleu accedir a més informació, podeu fer click aquí.


2.- PROVES CURSOS ANTERIORS.
A continuació podeu visualitzar i/o descarregar-vos les proves de cursos anteriors:

a) Prova Curs 15-16:

b) Prova Curs 16-17:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada